Privacyverklaring

Privacyverklaring

Zodra u zich als klant aanmeldt via de website, stelt u Van Rossum Trainingen en Coaching in staat om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Dit gebeurt op verzoek wanneer u zich aanmeldt als cliënt bij Van Rossum Trainingen en Coaching en/of het intakeformulier invult. Deze gegevens betreffen o.a. uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Van Rossum Trainingen en Coaching acht het van groot belang dat de door u verstrekte persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Rossum Trainingen en Coaching kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Van Rossum Trainingen en Coaching, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een e-mail via de website aan Van Rossum Trainingen en Coaching verstrekt. Van Rossum Trainingen en Coaching kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens – Uw telefoonnummer – Uw e-mailadres

– Uw geboortedatum – Uw burgerlijke staat – Uw ISBN-nummer

Doeleinden van gegevensverwerking

Van Rossum Trainingen en Coaching verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Van Rossum Trainingen en Coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht. Tevens kan Van Rossum Trainingen en Coaching u, na uw toestemming, een digitale nieuwsbrief naar u versturen. Indien gewenst, kun u zichzelf hiervoor uitschrijven, door onderin een digitale nieuwsbrief op ‘afmelden’ te klikken.

Hoe lang Van Rossum Trainingen en Coaching gegevens bewaart

Van Rossum Trainingen en Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Geen gebruik van gegevens door derden

Tenzij de hierna genoemde uitzonderingen van toepassing zijn zal Van Rossum Trainingen en Coaching onder geen beding uw gegevens aan derden ter beschikking stellen. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Uitzonderingen geen gebruik van gegevens: (a) in het kader van wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure; (b) ter bescherming van de rechten of het eigendom van Van Rossum Trainingen en Coaching; (c) ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid; of (d) ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers.

In kaart brengen websitebezoek

Op de websites van I Love Detox, Nico van Rossum en Burn-outcoaching worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Van Rossum Trainingen en Coaching gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Privacy beleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website van Van Rossum Trainingen en Coaching zijn verbonden. Van Rossum Trainingen en Coaching aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op deze websites.

Bezwaar tegen verder gebruik persoonsgegevens

Indien u zich eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en u deze niet meer wilt ontvangen, moet u zich hiervoor apart afmelden. Dit kunt u telefonisch op telefoonnummer: 06-11396662 of per e-mail op info@nicovanrossum.nl. Ook heeft u de mogelijkheid om de afmeldlink te gebruiken op de nieuwsbrief. Door hierop te klikken wordt u geheel automatisch afgemeld en ontvangt u geen nieuwsbrieven meer.

Rechten

U heeft het recht heeft op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement, activiteiten op het gebied van gegevensverwerking of het gebruik van de websites, kunt telefonisch contact opnemen op nummer: 06-11396662.

Wijzigingen

Dit privacy statement kan door Van Rossum Trainingen en Coaching te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de websites gepubliceerd zijn.

Verantwoordelijke voor verwerking persoonsgegevens

Van Rossum Trainingen en Coaching is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Van Rossum Trainingen en Coaching over u heeft vastgelegd of wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten verwijderen of afschermen, dan kunt per e-mail contact opnemen met Van Rossum Trainingen en Coaching via info@nicovanrossum.nl. Van Rossum Trainingen en Coaching zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering, afscherming of verbetering kan voldoen.

Beveiligen

Van Rossum Trainingen en Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Van Rossum Trainingen en Coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Van Rossum Trainingen en Coaching op via info@nicovanrossum.nl.

Opgemaakt op 1 mei 2018 te Wapenveld